بازچرخانی صد درصد پساب در شهرک پتروشیمی نگین مکران/ خط لوله بازگشتی به دریا نداریم+فیلم   

بازچرخانی صد درصد پساب در شهرک پتروشیمی نگین مکران/ خط لوله بازگشتی به دریا نداریم+فیلم  

مجری طرح یوتیلیتی شهرک پتروشیمی مکران گفت: به‌دلیل رعایت الزامات زیست محیطی، سیستم پساب شهرک به نحوی طراحی شده که صد درصد پساب را تسویه و بازچرخانی می‌کند به همین دلیل هیچگونه خط لوله بازگشتی به دریا برای انتقال پساب به دریا نداریم.