رانت‌ دو میلیارد یورویی در نیروگاه‌های برق خورشیدی

رانت‌ دو میلیارد یورویی در نیروگاه‌های برق خورشیدی

ساخت ۴ میلیون مسکن تنها وعده بزرگ، عجیب و محقق نشدنی دولت سید ابراهیم رئیسی نبود. اگرچه تمرکز رسانه‌ها بیشتر روی این وعده و پیشبرد آن است اما اگر نگاهی به سایر حوزه‌ها هم بیندازیم می‌بینیم که اختلاف فاحشی میان عدد وعده داده شده و واقعیت «روی زمین» دولت وجود دارد. در این مورد به خصوص که در این گزارش بررسی می‌کنیم به جز این اختلاف شدید صحبت از جابجایی عددهای بزرگی است که هیچ منطقی پشت آن نیست.