نیاز به ثبات در تأمین انرژی جهانی

نیاز به ثبات در تأمین انرژی جهانی

رئیس جمهور عراق در سخنرانی خود در نشست سران کشورهای صادرکننده نفت، گفت که آشکار شده است که جهان به ثبات در بخش انرژی و اعتماد به این ثبات نیاز دارد همانطور که نیازمند آن انرژی است.