سیاست‌های اتحادیه اروپا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

سیاست‌های اتحادیه اروپا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

شورای اروپا در اقدامی، مواضع مشترک اعضای اتحادیه اروپا در نشست اقلیمی کاپ ۲۸ را تصویب کرد که در آن بر افزایش جاه‌طلبی جهانی به سمت کربن خنثی، حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی و افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید شده، این در حالی است که به زعم کارشناسان، مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد پس از سه دهه هنوز نتوانسته است پیشرفت لازم را برای دستیابی به اهداف اقلیمی ایجاد کند.