نجات ۲۶۰ نفر از غرق شدگی در خزر

نجات ۲۶۰ نفر از غرق شدگی در خزر

معاون ستاد ساماندهی سواحل و دریای استانداری مازندران گفت: با اتمام تعطیلات اخیر که ورود تعداد زیادی گردشگر به سواحل استان مازندران را به دنبال داشت، تعداد نجات یافتگان از غرق شدگی در آب‌های دریای خزر توسط ناجیان غریق استقرار یافته در نوار ساحلی به ۲۶۰ نفر رسید.
همسویی انرژی مسکو و تهران

همسویی انرژی مسکو و تهران

با افزایش اهمیت منابع نفت و گاز دریای خزر برای امنیت انرژی اروپا، کشورهای قزاقستان و آذربایجان به دنبال تقویت روابط با کشورها و شرکت‌های غربی هستند که برخلاف منافع روسیه و احتمالا ایران است. از همین روی، تهران و مسکو در راستای تقویت جایگاه خود در این حوزه به دنبال مشارکت سطح بالا در بخش انرژی هستند.