ناترازی گاز به زودی ۵۰۰ میلیون متر مکعب می‌شود

ناترازی گاز به زودی ۵۰۰ میلیون متر مکعب می‌شود

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در ایام سرد سال ناترازی داریم و باتوجه به صنایعی که وارد خط مصرف گاز می‌شوند؛ برآورد می‌شود ظرف ۳ تا ۴ سال آینده به ۵۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی برسیم.
چرا نیروگاه‌ های حرارتی باید در سواحل احداث شوند؟

چرا نیروگاه‌ های حرارتی باید در سواحل احداث شوند؟

حسین میرافضلی، کارشناس انرژی در یادداشتی نوشت: ایران طی ده سال آینده نیاز به حداقل ۵۰ هزار مگاوات برق جدید دارد چرا که با برقی شدن خودروها و جایگزینی برق به‌جای گاز جهت گرمایش و برنامه‌های توسعه‌ای مصرف برق افزایش چشمگیری خواهد یافت.