بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

گازرسانی نهضت غلطی بود که اوایل دهه ۷۰ در کشور به راه افتاد و نتیجه آن گازرسانی به بیش از ۹۸ درصد از مساحت ایران و اختصاص ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز است. کارشناسان بارها نسبت به پیامدهای گازرسانی به کشور هشدار داده بودند اما گوش شنوایی برای آن نبود.
ظرفیت و دانش کشور در زمینه خودروهای برقی باید اجرا شود

ظرفیت و دانش کشور در زمینه خودروهای برقی باید اجرا شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که در دنیا برای جایگزین کردن خودروهای برقی به‌ جای خودروهای بنزینی وجود دارد، بحث ذخیره‌سازی انرژی است، تاکید کرد که با توجه به ظرفیت و دانش کشورمان در مورد خودروهای برقی، باید آن را از دانشگاه به سمت صنعت حرکت دهیم.