پاکستان گاز ایران را می‌خواهد

پاکستان گاز ایران را می‌خواهد

سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به پاکستان، قرارداد خط لوله گازی بزرگ میان ۲ کشور همسایه را که به دلایل مختلف، با تاخیرهایی روبرو شده است، در کانون توجهات قرار داد.
خط لوله صلح در ایستگاه پایانی

خط لوله صلح در ایستگاه پایانی

حیای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان پس از سال‌ها توقف می‌تواند یکی از مهمترین دستاوردهای دو کشور در سفر امروز رئیس‌جمهوری ایران به پاکستان باشد.