سقف حقوق پرداختی مناطق عملیاتی نفتی برداشته می‌شود/ ۷۰ درصد بودجه کشور را صنعت نفت تامین می‌کند

سقف حقوق پرداختی مناطق عملیاتی نفتی برداشته می‌شود/ ۷۰ درصد بودجه کشور را صنعت نفت تامین می‌کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به خبر مهاجرت متخصصان نفتی گفت: اگر نسبت به متخصصان نفتی بی توجه باشیم و حقوقشان را متناسب با وضعیت و شرایط کاری آنها پرداخت نکنیم قطعا از کشور مهاجرت می کنند.