دولت نمی‌تواند در کاهش سهمیه بنزین برای همه استان‌ها یک نسخه واحد بپیچد/ با کاهش سهمیه بنزین کسی نمی‌تواند به خانواده خود در شهری دیگر سر بزند

دولت نمی‌تواند در کاهش سهمیه بنزین برای همه استان‌ها یک نسخه واحد بپیچد/ با کاهش سهمیه بنزین کسی نمی‌تواند به خانواده خود در شهری دیگر سر بزند

نماینده مردم زاهدان از رئیسی خواست دستور لغو این مصوبه را بدهد چرا که نمی‌توان برای همه استان ها یک نسخه واحد پیچید و مسافت‌های ۲۰۰ کیلومتری بین شهر و روستا و هزینه‌های ۵۰۰ هزار تومانی کرایه تاکسی‌های خطی برای یک شیفت کاری معلم ها تا مدرسه را نادیده گرفت.