انتقال محموله فوم از تهران به بیرجند

انتقال محموله فوم از تهران به بیرجند

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مدیریت خوب و در صحنه مانع از گسترش حریق به واحدهای دیگر پالایشگاهی در‌ منطقه اقتصادی بیرجند شد گفت: دو محموله فوم سنگین و یُدید پتاسیم و سدیم در حال انتقال به استان است.