اما و اگرهای زنجیره ارزش متانول ایرانی

اما و اگرهای زنجیره ارزش متانول ایرانی

صنعت پایین‌دست متانول در سال‌های گذشته به یکی از مباحث اصلی در صنعت پتروشیمی تبدیل شده است. رشد عرضه این محصول و عدم جذب این میزان تولید به‌خصوص برای ایران به عنوان یکی از وزنه‌های مهم تولید این محصول موجب شده که تحلیل‌های زیادی در زمینه نحوه به‌کارگیری متانول برای تولید محصولات با مصرف عام‌تر و باارزش‌تر مطرح شود.