افزایش نرخ فروش؛ منجی نفت پاسارگاد

افزایش نرخ فروش؛ منجی نفت پاسارگاد

پس از انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت نفت پاسارگاد مشخص شد که این شرکت در آبان‌ماه امسال بدترین عملکرد را از لحاظ تولید و فروش میان رقبای روانکار خود به ثبت رسانده است.