فرابورس در کما/ کلیه نمادهای بورسی متوقف شدند

فرابورس در کما/ کلیه نمادهای بورسی متوقف شدند

بازار سرمایه در آغاز چهارمین هفته اسفند‌ماه، با مشکل فنی هسته معاملات فرابورس مواجه بوده است. ارزش و حجم معاملات طی روزهای شنبه و یکشنبه، به واسطه متوقف بودن معاملات نمادهای فرابورسی کاهش چشمگیری داشت.