تأمین منابع پروژه‌ها و پرداخت مستمری‌های بازنشستگان صنعت نفت مدیریت شد

تأمین منابع پروژه‌ها و پرداخت مستمری‌های بازنشستگان صنعت نفت مدیریت شد

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: گروه اقتصادی صندوق‌ها در دو سال پیش، ضمن فعال‌سازی و شتاب‌بخشی به ۱۵ پروژه سرمایه‌گذاری و خرید سهم هلدینگ خلیج‌فارس، جریان تأمین نقدینگی مستمری‌ها را هم مدیریت کرد.