حمایت صنعت نفت آمریکا از ترامپ

حمایت صنعت نفت آمریکا از ترامپ

صنعت نفت و گاز آمریکا، ۷.۳۶ میلیون دلار به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کمک کرده است و آشکارا از او در انتخابات ریاست جمهوری، حمایت می کند.
تاثیر انتخابات آمریکا روی بازارهای انرژی جهانی

تاثیر انتخابات آمریکا روی بازارهای انرژی جهانی

در حالی که دور دوم ریاست جمهوری بایدن، سیاست‌های موفق انرژی پاک را قدرتمندتر خواهد کرد، ریاست جمهوری ترامپ ممکن است حمایت از سوخت‌های فسیلی را تحکیم کرده و ابتکارهای انرژی پاک را در منگنه قرار دهد.