خسارت به تاسیسات نفتی روسیه بر اثر حمله پهپادها

خسارت به تاسیسات نفتی روسیه بر اثر حمله پهپادها

زیرساخت‌های انرژی روسیه در ماه گذشته تحت تأثیر حملات هواپیماهای بدون سرنشین و آتش‌سوزی قرار گرفته است که بر عدم اطمینان در بازارهای جهانی نفت و گاز که قبلاً به دلیل درگیری در خاورمیانه متزلزل شده بود، افزوده است.