کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه با کاهش نرخ خوراک

کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه با کاهش نرخ خوراک

براساس اعلام وزارت اقتصاد این وزارتخانه پیشنهادی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک ارائه داده است که در صورت تصویب می‌تواند به کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ بودجه که محل تامین یارانه حداقلی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است منجر شود.