افزایش صادرات سوخت چین

افزایش صادرات سوخت چین

پالایشگاه‌های چینی در پی رشد تقاضای داخلی، فروش بنزین و دیزل به بازارهای خارجی را در سپتامبر محدود کردند.