برق‌رسانی و آبرسانی به روستاهای سیل‌زده سیستان‌وبلوچستان انجام شد

برق‌رسانی و آبرسانی به روستاهای سیل‌زده سیستان‌وبلوچستان انجام شد

وزیر نیرو با اشاره به اینکه عملیات برق رسانی و آبرسانی به روستاهای مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان انجام شده است، گفت: با توجه به مدیریت مطلوب بحران، اقدام های خوبی برای بازسازی زیرساخت‌ها اجرایی شده است که امیدواریم این اقدامات موثر واقع شود.
بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

گازرسانی نهضت غلطی بود که اوایل دهه ۷۰ در کشور به راه افتاد و نتیجه آن گازرسانی به بیش از ۹۸ درصد از مساحت ایران و اختصاص ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز است. کارشناسان بارها نسبت به پیامدهای گازرسانی به کشور هشدار داده بودند اما گوش شنوایی برای آن نبود.