معافیت از برنامه‌های مدیریت مصرف پیش روی صنایع خریدار برق تجدیدپذیر از بورس انرژی

معافیت از برنامه‌های مدیریت مصرف پیش روی صنایع خریدار برق تجدیدپذیر از بورس انرژی

به گزارش انرژی پرس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو حمیدرضا باقری معاون بازار برق ایران درخصوص روند ثبت درخواست در تابلوی سبز بورس انرژی گفت: ثبت درخواست‌ها به صورت بسته ماهانه انجام می‌شود و متقاضیان از روز یکم تا پایان هرماه می‎توانند درخواست تامین برق برای ماه آینده را به ثبت برسانند