کاهش چشمگیر بارش‌ها در ۷ استان کشور

کاهش چشمگیر بارش‌ها در ۷ استان کشور

در سال آبی جاری بارش‌های ۷ استان کشور کاهشی ۵۰ تا ۸۰ درصدی نسبت به شرایط نرمال داشته‌اند و این استان‌ها رکورددار کم‌بارشی امسال به‌شمار می‌آیند.
وضعیت بحرانی خشکسالی برفی در کشور

وضعیت بحرانی خشکسالی برفی در کشور

رئیس موسسه تحقیقات آب کشور با بیان اینکه طی ارزیابی‌های اخیر سطح پوشش برفی در کشور روند منفی و نزولی دارد، گفت: برف منبع تامین آب کشور در تابستان است و مساله خشکسالی برفی موضوع بسیار جدی است که با آن روبرو هستیم.
بارش‌های کشور ۳۵ درصد کاهش یافت

بارش‌های کشور ۳۵ درصد کاهش یافت

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از وضعیت سدهای کشور، از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه، ۱۸ سد بیش از ۵۰ درصد آب دارند و میزان بارش‌ها نیز تا بیستم بهمن‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.
تنها ۱۴ درصد ظرفیت سدهای تهران پر است

تنها ۱۴ درصد ظرفیت سدهای تهران پر است

بارش‌های تهران در سال آبی جاری نسبت به شرایط نرمال، افتی ۴۱درصدی داشته و میزان ذخایر آبی سدهای تهران نسبت به شرایط نرمال، ۳۲۴ میلیون مترمکعب کاهش دارد.
لزوم صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب

لزوم صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب

وضعیت بارش‌ها در کشور با وجود ریزش‌های جویی که تاکنون رخ داده همچنان نامطلوب ارزیابی می‌شود، در این میان وضعیت در استان تهران به‌مراتب بدتر شده، به‌گونه‌ای که بارش‌ها در این استان ۵۷ درصد کاهش داشته که این امر ضرورت رعایت مصرف به میزان حداقل ۱۰ درصد را ضروری می‌سازد.