انواع گازهای مایع را بشناسید

انواع گازهای مایع را بشناسید

گازهای ال.پی.جی و ال.ان.جی نقش بسیار مهم و اساسی‌ای در زندگی بشر امروز ایفا می‌کنند. در این گزارش با کاربردها، مزایا و معایب هرکدام از این گازها آشنا می‌شویم.