نگاهی به بزرگترین قراردادهای نفتی تاریخ

نگاهی به بزرگترین قراردادهای نفتی تاریخ

منابع آگاه گفتند که شرکت انرژی بزرگ «اکسون موبیل» آمریکا در مرحله مذاکرات پیشرفته برای خرید شرکت نفت شیل «پایونیر نچرال ریسورس» در یک معامله ۶۰ میلیارد دلاری قرار دارد.