انرژی‌های تجدیدپذیر تامین‌کننده برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی تا چهار سال آینده

انرژی‌های تجدیدپذیر تامین‌کننده برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی تا چهار سال آینده

همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری از ابتدای سال 1403 موظفند پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر و پاک، تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه 5 واحد درصد) افزایش دهند.