قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت کاهش یافت

به دنبال نگرانی نسبت به احتمال افزایش بیشتر نرخهای بهره در آمریکا که ممکن است تقاضا برای سوخت را متاثر کند و همچنین نزدیک شدن یک طوفان گرمسیری به منطقه گلف کاست آمریکا، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت.
قیمت نفت بزرگترین رشد ماهانه را ثبت می‌کند؟

قیمت نفت بزرگترین رشد ماهانه را ثبت می‌کند؟

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه شاهد افت بود اما نزدیک به بالاترین رکورد سه ماه گذشته قرار دارد و تحت تاثیر احتمال تداوم کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی، به سوی ثبت بزرگترین رشد قیمت ماهانه در بیش از یک سال گذشته پیش می‌رود.