دورنمای پیچیده خط لوله صلح ایران و پاکستان

دورنمای پیچیده خط لوله صلح ایران و پاکستان

براساس توافق دوجانبه اگر پاکستان تا مارس سال جاری این خط را تکمیل نکند باید ۱۸ میلیارد دلار به ایران غرامت بپردازد که بدون تردید در شرایط کمبود منابع ارزی، اسلام آباد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.