تأمین آب مرز شلمچه از آب با کیفیت غدیر انجام می‌شود

تأمین آب مرز شلمچه از آب با کیفیت غدیر انجام می‌شود

کرمی نژاد گفت: در سال جاری، ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل خطوط انتقال آب و شبکه فاضلاب مرز شلمچه هزینه شده است و با توجه به اقدامات انجام شده وضعیت این مرز برای پذیرایی مناسب از زائران اربعین در شرایط پایداری از نظر آب و فاضلاب قرار دارد.