افزایش تولید نفت چین

افزایش تولید نفت چین

شبکه تلویزیون دولتی چین (CCTV) اعلام کرد تولید نفت چین در سال ۲۰۲۳، به ۲۰۸ میلیون تن رسید که معادل ۴.۱۶ میلیون بشکه در روز بود.