صادرات گاز مایع ایران به ترکیه رو به افزایش است

صادرات گاز مایع ایران به ترکیه رو به افزایش است

ترکیه طی سال‌های گذشته همواره جزو پنج کشور نخست در عمده مبادی وارداتی و صادراتی ایران بوده، اما به دلایل مختلف سهم ایران در بازار ترکیه از ۴ درصد از کل ارزش واردات این کشور در سال ۲۰۱۳ به حدود ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ «گاز طبیعی مایع شده» مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به ترکیه بوده است.