گفته می شود نشت گاز منجر به انفجار میعانات گازی شده است.

منبع: دنیای اقتصاد