عرضه پساب به زودی در بورس انرژی

عرضه پساب به زودی در بورس انرژی

معاون وزیر نیرو گفت: در بخش برق در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، معاملات بورس انرژی به شدت رونق خواهد یافت و در ادامه بازار آب و پساب را خواهیم داشت و عرضه پساب در بورس انرژی را شاهد خواهیم بود.