یارانه از امشب ساعت ۲۴ قابل برداشت است

یارانه از امشب ساعت ۲۴ قابل برداشت است

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۹ مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به حساب کلیه سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و از ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است.
بازنگری در گردش مالی خانوارهای یارانه بگیر/ تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده

بازنگری در گردش مالی خانوارهای یارانه بگیر/ تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده

براساس قانون بودجه ۱۴۰۳ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون نسبت‌ به تجدیدنظر افرادی که یارانه آنها حذف شده و حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت اقدام کند.
پیشنهاد کردیم که به هر کد ملی یک لیتر بزنین سهمیه‌ای داده شود

پیشنهاد کردیم که به هر کد ملی یک لیتر بزنین سهمیه‌ای داده شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۵۰ درصد مردم ایران خودرو ندارند، اما بنزین ۳۰-۴۰ هزار تومانی را با یارانه به ۵۰ درصد افرادی می‌دهند که خودرو دارند. پیشنهاد ما این بود که بنزین و گازوئیل گران نشود و به هر کد ملی یک لیتر بنزین اختصاص داده شود.