حذف یارانه سوخت هواپیما یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی بنزین

حذف یارانه سوخت هواپیما یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی بنزین

در حال حاضر کشور با ناترازی بنزین دست و پنجه نرم می‌کند و برآوردها نشان می‌دهند که دولت در سال پیش رو، مجبور به واردات روزانه به طور متوسط 10 میلیون لیتر خواهد شد که بار مالی بیش از 2 میلیارد دلار را به کشور تحمیل می‌کند.