حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق، راه‌حل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق، راه‌حل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران گفت: راهکار اصلی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق است و تا زمانی که این اصلاح وجود نداشته باشد باید روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند.