کشف یک میدان گازی عظیم در چین

کشف یک میدان گازی عظیم در چین

شرکت ملی نفت فراساحلی (CNOOC) چین، کشف یک میدان متان بستر زغالی با ذخایر قطعی بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را اعلام کرد.