کشورهای ثروتمند باید تا سال ۲۰۳۴ به تولید نفت و گاز پایان دهند

کشورهای ثروتمند باید تا سال ۲۰۳۴ به تولید نفت و گاز پایان دهند

گزارش جدیدی از یک دانشمند برجسته آب و هوا در دانشگاه منچستر نشان می دهد که کشورهای ثروتمند باید تا سال 2034 به تولید نفت و گاز پایان دهند تا جهان را در مسیر محدود شدن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سانتی گراد نگه دارند و به کشورهای فقیر فرصت بیشتری بدهند تا درآمد خود را از تولید سوخت فسیلی جایگزین کنند.