چه کسانی گاز مایع با قیمت بالاتر از یارانه‌ای دریافت می‌کنند؟

چه کسانی گاز مایع با قیمت بالاتر از یارانه‌ای دریافت می‌کنند؟

بر اساس تصمیم دولت، اگرچه تحویل گاز مایع به خانوارهایی که به شبکه سراسری گاز متصل نیستند همچنان با قیمت یارانه ای هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان انجام خواهد شد اما مصارفی غیر از این که تنها ۵ درصد از تقاضا را شامل می شود با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از نرخ گاز مایع یارانه ای به دست مصرف کنندگان می رسد.