افزایش ۵۰ درصدی تقاضای ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۴۰

افزایش ۵۰ درصدی تقاضای ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۴۰

شل در گزارش چشم انداز روز چهارشنبه خود گفت که برآورد می شود تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع (LNG) تا سال 2040 بیش از 50 درصد افزایش یابد، زیرا چین و کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا از LNG بیشتری برای حمایت از رشد اقتصادی خود استفاده می کنند.