بازار چین ضرر گازپروم روسیه را جبران نکرد

بازار چین ضرر گازپروم روسیه را جبران نکرد

عملیات نظامی روسیه در اوکراین، به شدت به فروش گاز و سهم بازار غول گازی گازپروم ضربه زد به طوری که ممکن است به مدت بیش از یک دهه، نتواند حجم فروش و درآمد سابق خود را احیا کند.
چالش گازی پوتین

چالش گازی پوتین

گازپروم، غول دولتی انرژی روسیه، به‌رغم تلاش برای جایگزیـنی فروش گاز ازدست‌رفته اروپا با تقاضای داخلی و صادرات به چین، با چالش‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اتریش به خرید گاز از روسیه پایان می‌دهد

اتریش به خرید گاز از روسیه پایان می‌دهد

اتریش در مواجهه با واردات بالای گاز از روسیه در شرایطی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، دست به اقدامات اساسی‌تری زده و به قرارداد بلندمدت شرکت OMV برای خرید گاز از شرکت گازپروم پایان می‌دهد.