گاز مایع گران نشده است

گاز مایع گران نشده است

مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده نفتی با اشاره به اینکه گاز مایع تاکنون افزایش قیمت نداشته، گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی برای حامل‌های نفتی وجود ندارد.