اتریش به خرید گاز از روسیه پایان می‌دهد

اتریش به خرید گاز از روسیه پایان می‌دهد

اتریش در مواجهه با واردات بالای گاز از روسیه در شرایطی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، دست به اقدامات اساسی‌تری زده و به قرارداد بلندمدت شرکت OMV برای خرید گاز از شرکت گازپروم پایان می‌دهد.