بابک زنجانی در زندان است

بابک زنجانی در زندان است

سخنگوی قوه قضاییه: پرونده بابک زنجانی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود. زنجانی در زندان به سر می‌برد.