افزایش تولید نفت ایران به بیش از ۳ میلیون بشکه

افزایش تولید نفت ایران به بیش از ۳ میلیون بشکه

وزیر نفت با بیان اینکه اگر در بهینه‌سازی مصرف خوب کار کنیم بخش اعظمی از ناترازی انرژی جبران می‌شود، گفت: ۳۶ میلیارد دلار پروژه در شورای اقتصاد برای بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف داریم.