بلندپروازی باکو در انرژی سبز

بلندپروازی باکو در انرژی سبز

باکو ضمن توسعه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در آذربایجان با همکاری شرکای بین المللی، آرزو دارد جایگاه برجسته‌ای در بازار برق اروپا به خود اختصاص دهد.