ممکن است دچار ناترازی نفت هم شویم

ممکن است دچار ناترازی نفت هم شویم

با این ترکیب مدیریتی و با روند و اعداد موجود ذخایر، ممکن است در بحث نفت هم مثل گاز به ناترازی برسیم. آن وقت مجبور می‌شویم بین صادرات نفت یا تأمین خوراک پالایشگاه‌های داخلی یکی را انتخاب کنیم. در یکی از مخازن نفتی مهم کشور، اگر همین روند تداوم داشته باشد، تا کمتر از ۱۰ سال آینده تولید نفت آن صفر خواهد شد.