رایزنی‌های اولیه با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای سوآپ گازی انجام شد

رایزنی‌های اولیه با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای سوآپ گازی انجام شد

وزیر نفت برگزاری بیست و دومین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری‌ های شانگهای را فرصتی مناسب برای رسیدن به توافقی چندجانبه درباره ترانزیت گاز و راه‌اندازی یک کریدور گازی شمال به جنوب در منطقه آسیای مرکزی دانست.