کاهش پیک مصرف برق با اپراتور هوشمند انرژی

کاهش پیک مصرف برق با اپراتور هوشمند انرژی

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: به منظور کاهش بار شبکه سراسری در دوره اوج مصرف برق، در بخش‌های مصرف با توجه به فراوانی روش‌های مدیریت مصرف برق اعمال می‌شود.
کاهش ۲.۶ درصدی مصرف برق مشترکان خانگی

کاهش ۲.۶ درصدی مصرف برق مشترکان خانگی

بررسی آمار و ارقام مصرف برق در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، با وجود افزایش ۳.۳ درصدی کل مصرف انرژی برق کشور، متوسط مصرف برق مشترکان خانگی به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافته است.
امکان کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق

امکان کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق

معاون هماهنگی توزیع توانیر تاکید کرد با تغییر پمپ و شناور در بخش کشاورزی، تغییر الکتروموتورها در بخش صنعت و تغییر سیستم‌های سرمایشی در بخش خانگی می توان تا ۳۰ درصد از مصرف برق را کاهش داد.