کارگروهی در امور زنان و خانواده در وزارت نفت ایجاد شده است

کارگروهی در امور زنان و خانواده در وزارت نفت ایجاد شده است

مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در امور زنان و خانواده وزارت نفت کارگروهی با محور مسئولیت اجتماعی ایجاد شده است، گفت: چهار شرکت اصلی نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه معرفی خواهند کرد تا گام‌هایی مؤثر برای حضور زنان برداریم.