جنگ آب در کارون خالی، میراث دولت سیزدهم +فیلم

جنگ آب در کارون خالی، میراث دولت سیزدهم +فیلم

به‌زودی آبی برای کشاورزان خوزستان به منظور کشت پاییزه باقی نمی‌ماند زیرا وزارت نیرو با سرعت آب پشت سدهای خوزستان را برای تولید برق خالی می‌کند. کشاورزان معترض میراثی است که دولت سیزدهم برای مسعود پزشکیان به جای می‌گذارد.
شرکت نفت و گاز اروندان برای همکاری با دانشگاه شیراز و دانشگاه سن‌پترزبورگ اعلام همکاری کرد

شرکت نفت و گاز اروندان برای همکاری با دانشگاه شیراز و دانشگاه سن‌پترزبورگ اعلام همکاری کرد

مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان از آمادگی این شرکت برای همکاری با دانشگاه شیراز و دانشگاه سن‌پترزبورگ به‌منظور به‌کارگیری و عملیاتی کردن فناوری ایجاد اسید فراکچرینگ در میدان‌های غرب کارون خبر داد.
از گزارش حادثه غرب کارون چه خبر؟

از گزارش حادثه غرب کارون چه خبر؟

مدتی است از حادثه بوجود آمده در تعمیرات دوره ای غرب کارون می‌گذرد و هنوز هیچ گزارش رسمی از دلایل حادثه ارائه نشده است، هنوز معلوم نیست کم کاری و کوتاهی در انجام وظایف کدام گروه باعث از دست رفتن سه تن از همکارانمان شد.